Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

Lọc HEPA/ULPA (Cleanroom)

Lọc Hepa dạng Separator

Lọc Hepa dạng Separator

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc hepa dạng Separator dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Loại: Hepatec I     Ứng dụng: dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Cấp lọc theo EN 1822:2009: H10, H11, H12, H13, H14     […]

Tags: , , , , ,

Read more

Lọc Hepa dạng Minipleat

Lọc bụi hepa

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc hepa dạng Mini Pleat dùng cho máy điều hòa không khí. Model: Hepatec II     Ứng dụng: dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Hệ thống xử lý không khí với mức vô sinh cao, theo yêu cầu ở những nơi […]

Tags: , , , , ,

Read more

Top