Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

Buồng lấy mẫu bao bì

Buồng LAF clean booth

Phòng sạch di động

Buồng LAF Clean booth là một phòng sạch có mức đầu tư thấp và mức độ tinh sạch cao, di chuyển thuận tiện, thiết bị. Làm sạch bằng dòng thổi khí FFU, động cơ và tấm lọc được thiết kế chuyên nghiệp, khung là các thanh nhôm lắp ráp, liên kết các khung nhôm bằng […]

Tags: , , , , ,

Read more

Top