Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

lọc bụi sơ cấp

Lọc thô khung nhôm

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp bộ lọc thô khung nhôm lọc không khí rất hiệu quả sớm phù hợp cho bộ lọc hệ thống điều hòa không khí chính, chủ yếu được sử dụng để lọc trên các hạt bụi 5 micron. Ứng dụng: Lọc bụi sơ cấp trong AHU / dùng gắn […]

Tags: , , , , ,

Read more

Top