Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

lọc không khí

Lọc thứ cấp dạng Separator

Lọc thứ cấp dạng Separator

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc thứ cấp dạng Separator dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong điện tử, dược phẩm, ngành công nghiệp nhiếp ảnh,…. Loại: Puracell     Ứng dụng: dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong điện tử, dược phẩm, ngành công […]

Tags: , , , , ,

Read more

Lọc Hepa dạng Separator

Lọc Hepa dạng Separator

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc hepa dạng Separator dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Loại: Hepatec I     Ứng dụng: dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Cấp lọc theo EN 1822:2009: H10, H11, H12, H13, H14     […]

Tags: , , , , ,

Read more

Lọc Hepa dạng Minipleat

Lọc bụi hepa

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc hepa dạng Mini Pleat dùng cho máy điều hòa không khí. Model: Hepatec II     Ứng dụng: dùng làm cấp lọc cuối trong hệ thống điều hòa không khí     Hệ thống xử lý không khí với mức vô sinh cao, theo yêu cầu ở những nơi […]

Tags: , , , , ,

Read more

Lọc thứ cấp dạng Mini Pleat

Lọc thứ cấp dạng Mini Pleat

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp lọc thứ cấp dạng Mini Pleat dùng cho máy điều hòa không khí; dùng trước lọc Hepa Model: Puracell II     Ứng dụng: dùng cho máy điều hòa không khí; dùng trước lọc Hepa     Loại: lưu lượng cao     Khung: Thép mạ kẽm (GI) / giấy kháng […]

Tags: , , , , ,

Read more

Top