Hotline: 0901856776 | E-mail: hantek@hantekvn.com

lọc bụi cartridge

cellulose_cartridge

Lọc Cartridge Cellulose

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp thiết bị lọc cartridge Cellulose được dùng trong sản xuất ở một số ngành thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, dầu...

Read more

Top