Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

Tiêu chuẩn mới của bàn phòng sạch

ban-lam-viec-phong-sach

Nếu tiêu chuẩn mới được ra vào những năm 1963 cho bàn phòng sạch thì đến nay sẽ có nhiều thay đổi, để thích nghi đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
Bàn phòng sạch hay phòng sạch được sử dụng lần đầu tiên với ý nghĩa có một không gian sạch và không có những yếu tố như nhiệt độ, bụi bậm, ánh sáng, âm thanh…ảnh hưởng. Với bàn phòng sạch công nghệ mới sẽ kiểm soát được mật độ bụi có trong không khí ở trong phòng.

ban-lam-viec-phong-sach
* Tiêu chuẩn đặc trưng :
– Có khoá liên động giữa hệ thống chiếu sáng và diệt khuẩn.
– Có hệ thống cửa kéo có thể tuỳ ý định vị, có bản quyền kỹ thuật.
– Mặt bàn làm việc làm từ thép không gỉ, mép bàn nguyên tấm.
– Hệ thống hiển thị và điều chỉnh vận tốc gió chỉ bằng một nút bấm.
Cho đến nay tiêu chuẩn ISO 14644-1 do Tổ chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế đã quy định các tiêu chuẩn về bàn phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế, phân loại độ sạch của không khí. Các loại bàn phòng sạch được quy định dựa trên biểu thức với CN là hàm lượng cho phép tối đa được tính số hạt/m3 của bụi lơ lửng không khí lớn hơn hoặc bằng kích thước xem xét.
Trong đó : N là chỉ số phân loại ISO, không vượt quá 9 và chỉ số cho phép nhỏ nhất là 0.1. D là đường khính hạt tính theo µm 0.1 ở đây là hằng số với thứ nguyên µm.

Tags: , ,

Related posts

Comments are currently closed.

Top