Hotline: 0931838738 | E-mail: hantek@hantekvn.com

thiết bị phòng sạch

Cửa phòng sạch

Pass box

Công ty Hantek Việt Nam chuyên cung cấp pass box phòng sạch giá rẻ và các lọc hepa khác dùng để  trung chuyển thiết bị vật liệu vào phòng sạch....

Read more

air-shower

Buồng tắm khí

Buồng tắm khí (Buồng thổi khí) là công đoạn cần thiết khi người / hàng hóa nhập vào phòng sạch để giảm các hạt bụi mà người / hàng...

Read more

Top